Αστρολογικό σκηνικό του μήνα για κάθε μέρα ξεχωριστά-Μάρτιος 2020

shutterstock_1112229578

Οι παλιοί Αιγύπτιοι, από παρατηρήσεις τους, επισημαίνουν
ότι αναλογα με τη θέση της Σελήνης στο ζωδιακό, ο καιρός
είναι κατάλληλος ή ακατάλληλος για έναρξη κάποιων
πραγμάτων ή ενεργειών.

 

Με βάση τις παρατηρήσεις αυτές, μπορούμε να δουμε για
την ημέρα εκείνη τι είναι κατάλληλο, ώστε να προγραμματίσουμε τις
ενέργειές μας.

 

Οι ενδείξεις αυτές είναι για όλους, δεν έχουν δηλαδή
σχέση με κάποιο άτομο, επομένως ισχύουν γενικά.

 

 

Παρακάτω θα βρείτε την κίνηση της Σελήνης αναλυτικά για κάθε μέρα του μήνα και ποιες δραστηριότητες ευνοεί ή όχι

 

01-03-2020 ΣΕΛΗΝΗ-> 19.33 ΤΑΥΡ

Όταν η Σελήνη βρίσκεται στο 2ο 15νθήμοιρο, είναι ασύμφορες οι
εκτρώσεις, αβέβαιοι οι γάμοι, η ανατροφή των παιδιών (επειδή τα
παιδιά θα είναι σε πλάνη και κακοπιστία), και το να μισθωθεί
κάποιος θα αποβεί ζημιώδες.

 

02-03-2020 ΣΕΛΗΝΗ-> 01.52 ΔΙΔΥ

Όταν η Σελήνη βρίσκεται στις πρώτες 15 μοίρες των Διδύμων, πρέπει
να αποτραπεί κάθε έναρξη.

 

03-03-2020 ΣΕΛΗΝΗ-> 14.21 ΔΙΔΥ

Όταν η Σελήνη βρίσκεται στις πρώτες 15 μοίρες των Διδύμων, πρέπει
να αποτραπεί κάθε έναρξη.

 

04-03-2020 ΣΕΛΗΝΗ-> 27.24 ΔΙΔΥ

Όταν η Σελήνη βρίσκεται στο 2ο 15νθήμοιρο των Διδύμων, συμφέρουν
αγοραπωλησίες και γάμοι και ανατροφή παιδιών και αγορά οικιών και
αγρών και η δόση όρκων, όπως επίσης και η εργασία σε παλιές και
ήδη θεμελιωμένες οικοδομές και καλλιέργεια αγρών και φυτέματα και
παράδοση τεχνών σε μαθητές και οι παρακαταθήκες και ο διορισμός
διοικητών και η ανάληψη αρχής.

Επικίνδυνες όμως οι εκτρώσεις, οι
εχθροπραξίες, αναχωρήσεις με πλοία ή από τόπους ή πρόσωπα.

 

05-03-2020 ΣΕΛΗΝΗ-> 10.48 ΚΑΡΚ

Όταν η Σελήνη βρίσκεται στο πρώτο μισό του Καρκίνου, είναι καλό
να παντρεύεται κανείς, και να ασχολείται με την ανατροφή των
παιδιών, οι αγορές και οι πλόες ευνοούνται, και θα είναι ασφαλείς
αν και μπορεί να έχουν καθυστέρηση.

Η έκλειψη του Ήλιου στο δεύτερο δεκανό του Καρκίνου επιφέρει βαριά
και ανυπόφορη φορολογία και παρόμοια δυσβάσταχτα βάρη.

 

06-03-2020 ΣΕΛΗΝΗ-> 24.51 ΚΑΡΚ

Όταν η Σελήνη βρίσκεται στο δεύτερο μισό του Καρκίνου, είναι καλό
για επιθέσεις κατά εχθρών και η αγορά και το ψάρεμα και η
κηπουρική και τα φυτέματα και οι σπορές και εξορύξεις μετάλλων
και η δημιουργία φρεάτων και υδραγωγείων, οι παρακαταθήκες γης
και οι δοσοληψίες χρεών, αλλά απαιτείται προσοχή, επειδή η μίσθωση
αρσενικών και οι έχθρες και μάχες, παραμένουν και δεν διαλύονται.

 

07-03-2020 ΣΕΛΗΝΗ-> 09.16 ΛΕΩΝ

Ευνοείται η αγορά τετραπόδων και δη μεγάλων, και επίσης η
διοίκηση και η επιβολή εξουσίας ή αρχής και ο δανεισμός.

Δεν ευνοείται όμως η έναρξη ταξιδιού και οι επιθέσεις εναντίων εχθρών
(επειδή οι απώλειες θα είναι δυσαναπλήρωτες), ο γάμος δεν θα έχει
ευτυχές τέλος, ούτε οι εκτρώσεις των γυναικών.

 

08-03-2020 ΣΕΛΗΝΗ-> 24.05 ΛΕΩΝ

Όταν η Σελήνη βρίσκεται στον Λέοντα από τη δέκατη μοίρα και
πέρα, ευνοείται η αγορά τετραπόδων και δη μεγάλων, και επίσης η
διοίκηση και η επιβολή εξουσίας ή αρχής και ο δανεισμός.

Δεν ευνοείται όμως η έναρξη ταξιδιού και οι επιθέσεις εναντίων εχθρών
(επειδή οι απώλειες θα είναι δυσαναπλήρωτες), ο γάμος δεν θα έχει
ευτυχές τέλος, ούτε οι εκτρώσεις των γυναικών.

 

09-03-2020 ΣΕΛΗΝΗ-> 09.20 ΠΑΡΘ

Όταν η Σελήνη βρίσκεται στην Παρθένο είναι καλύτερα να αγοράζει
κανείς σιτάρι και χρυσό και ασήμι και ρούχα και στολίδια,
ευνοείται η κατασκευή όλων των οικοδομών, η χρήση κοινόχρηστων
σκευών και ενδυμάτων, η έναρξη οποιασδήποτε εξόρυξης και το
φύτεμα και η σπορά και η γεωργία εκτός του αμπελιού.

Ευνοούνται επίσης οι γάμοι από χηρεία, όχι των παρθένων, και οι μετακομίσεις
και μισθώσεις και δανεισμοί και εκτρώσεις και η έναρξη ταξιδιού.
Ασύμφορη η εμπορία κρασιού και λαδιού, συμφέρουσα η υφαντική και
οι γεννήσεις.

 

10-03-2020 ΣΕΛΗΝΗ-> 24.43 ΠΑΡΘ

Όταν η Σελήνη βρίσκεται στην Παρθένο είναι καλύτερα να αγοράζει
κανείς σιτάρι και χρυσό και ασήμι και ρούχα και στολίδια,
ευνοείται η κατασκευή όλων των οικοδομών, η χρήση κοινόχρηστων
σκευών και ενδυμάτων, η έναρξη οποιασδήποτε εξόρυξης και το
φύτεμα και η σπορά και η γεωργία εκτός του αμπελιού.

Ευνοούνται επίσης οι γάμοι από χηρεία, όχι των παρθένων, και οι μετακομίσεις
και μισθώσεις και δανεισμοί και εκτρώσεις και η έναρξη ταξιδιού.
Ασύμφορη η εμπορία κρασιού και λαδιού, συμφέρουσα η υφαντική και
οι γεννήσεις.

 

11-03-2020 ΣΕΛΗΝΗ-> 09.58 ΖΥΓΟ

Όταν η Σελήνη βρίσκεται στο Ζυγό, ευνοούνται οι πράξεις που
είναι δίκαιες και έχουν να κάνουν με μέτρα και σταθμά και η λήψη
χρεών και οι πορείες και η ανάληψη εξουσίας και μάλιστα σε τόπους
προς βορράν, η θεμελιώσεις οικοδομών, όχι οι στεγάσεις, τα
αρδευτικά έργα και η εξορύξεις, η υφαντική, οι γάμοι, η συμμετοχή
σε φιλίες και χαρές.

Δεν συμφέρει η αγορά οικιών, οι
μισθώσεις , οι μετακομίσεις και η εργασία σε ο,τιδήποτε ξηρό,
επικίνδυνες οι εκτρώσεις, όχι μόνο οι εκούσιες αλλά και οι
αποβολές.

 

12-03-2020 ΣΕΛΗΝΗ-> 25.07 ΖΥΓΟ

Όταν η Σελήνη βρίσκεται στο Ζυγό, ευνοούνται οι πράξεις που
είναι δίκαιες και έχουν να κάνουν με μέτρα και σταθμά και η λήψη
χρεών και οι πορείες και η ανάληψη εξουσίας και μάλιστα σε τόπους
προς βορράν, η θεμελιώσεις οικοδομών, όχι οι στεγάσεις, τα
αρδευτικά έργα και η εξορύξεις, η υφαντική, οι γάμοι, η συμμετοχή
σε φιλίες και χαρές.

Δεν συμφέρει η αγορά οικιών, οι
μισθώσεις , οι μετακομίσεις και η εργασία σε ο,τιδήποτε ξηρό,
επικίνδυνες οι εκτρώσεις, όχι μόνο οι εκούσιες αλλά και οι
αποβολές.

 

13-03-2020 ΣΕΛΗΝΗ-> 09.51 ΣΚΟΡ

Όταν η Σελήνη βρίσκεται στο Σκορπιό είναι χρήσιμες οι οδοιπορίες
και πλόες, η επιβουλή στις αγοραπωλησίες, οι επιθέσεις εναντίων
εχθρών, η εγκατάσταση πυλών, η ίδρυση ιερών και βωμών, η
καλλιέργεια χέρσων γαιών, το άνοιγμα φρεάτων, το φύτεμα αμπελιού,
η διαίρεση τόπων, η χρήση καινούργιων σκευών, η μεταφορά ύδατος
και ποταμών.

 

14-03-2020 ΣΕΛΗΝΗ-> 24.26 ΣΚΟΡ

Όταν η Σελήνη βρίσκεται στη δεύτερη δεκαπενταμοιρία του Σκορπιού,
δεν είναι χρήσιμες οι οδοιπορίες και πλόες, η επιβουλή στις
αγοραπωλησίες, οι επιθέσεις εναντίων εχθρών, η εγκατάσταση πυλών,
η ίδρυση ιερών και βωμών, η καλλιέργεια χέρσων γαιών, το άνοιγμα
φρεάτων, το φύτεμα αμπελιού, η διαίρεση τόπων, η χρήση
καινούργιων σκευών, η μεταφορά ύδατος και ποταμών. όλα δε αυτά
είναι ασύμφορα.

Επίσης, δεν είναι ευνοϊκή η πρώτη επαφή με γυναίκα και η έναρξη
σχέσης, επειδή αν γίνει γάμος, η νύφη θα σμίξει με τρίτο, ενώ
είναι ασύμφορή και κάθε συνεργασία και η κλήση γιατρού και
επικίνδυνες οι εκτρώσεις.

 

15-03-2020 ΣΕΛΗΝΗ-> 08.09 ΤΟΞΟ

Όταν η Σελήνη βρίσκεται στον Τοξότη ταιριάζει να πλέει κανείς
προς το μέρος του, να τρέφει ίππους και βοοειδή και άλλα ζώα,
επωφελής ο δανεισμός, και η εισαγωγή στην οικία όσων είναι εκτός,
η απολαβή πατρώων, οι οικοδομές και οι θεμελιώσεις και η αγορά
σκύλων και η αλιεία και η υφαντική.

Ασύμφορον δε να δανείζεις,
να δανείζεσαι, να αποδημείς, να ξεκινάς ταξίδι (επειδή θα είναι
μακρύ), η κλήση γιατρού, οι εκτρώσεις.

 

16-03-2020 ΣΕΛΗΝΗ-> 21.41 ΤΟΞΟ

Όταν η Σελήνη βρίσκεται στον Τοξότη ταιριάζει να πλέει κανείς
προς το μέρος του, να τρέφει ίππους και βοοειδή και άλλα ζώα,
επωφελής ο δανεισμός, και η εισαγωγή στην οικία όσων είναι εκτός,
η απολαβή πατρώων, οι οικοδομές και οι θεμελιώσεις και η αγορά
σκύλων και η αλιεία και η υφαντική.

Ασύμφορον δε να δανείζεις,
να δανείζεσαι, να αποδημείς, να ξεκινάς ταξίδι (επειδή θα είναι
μακρύ), η κλήση γιατρού, οι εκτρώσεις.

 

17-03-2020 ΣΕΛΗΝΗ-> 04.39 ΑΙΓΟ

Όταν η Σελήνη βρίσκεται στον Αιγόκερω ταιριάζει η αγοραπωλησία
και εμπορεία κατοικιδίων, τα θαλασσινά ταξίδια, η αγορά πτηνών
και το κυνήγι, το άνοιγμα φρεάτων, και οι αποφράξεις και το
κτίσιμο τοίχων και η έναρξη οικίας και η επικοινωνία με φίλους
και η επιστροφή από αποδημία, η διδασκαλία τεχνών και μουσικών, η
χρήση αφροδισίων και η υφαντική, ενώ είναι επικίνδυνες οι
εκτρώσεις και η αποδημίες.

 

18-03-2020 ΣΕΛΗΝΗ-> 17.21 ΑΙΓΟ

Όταν η Σελήνη βρίσκεται στον Αιγόκερω ταιριάζει η αγοραπωλησία
και εμπορεία κατοικιδίων, τα θαλασσινά ταξίδια, η αγορά πτηνών
και το κυνήγι, το άνοιγμα φρεάτων, και οι αποφράξεις και το
κτίσιμο τοίχων και η έναρξη οικίας και η επικοινωνία με φίλους
και η επιστροφή από αποδημία, η διδασκαλία τεχνών και μουσικών, η
χρήση αφροδισίων και η υφαντική, ενώ είναι επικίνδυνες οι
εκτρώσεις και η αποδημίες.

 

19-03-2020 ΣΕΛΗΝΗ-> 29.36 ΑΙΓΟ

Όταν η Σελήνη βρίσκεται στον Αιγόκερω ταιριάζει η αγοραπωλησία
και εμπορεία κατοικιδίων, τα θαλασσινά ταξίδια, η αγορά πτηνών
και το κυνήγι, το άνοιγμα φρεάτων, και οι αποφράξεις και το
κτίσιμο τοίχων και η έναρξη οικίας και η επικοινωνία με φίλους
και η επιστροφή από αποδημία, η διδασκαλία τεχνών και μουσικών, η
χρήση αφροδισίων και η υφαντική, ενώ είναι επικίνδυνες οι
εκτρώσεις και η αποδημίες.

 

20-03-2020 ΣΕΛΗΝΗ-> 11.55 ΥΔΡΟ

Όταν η Σελήνη βρίσκεται στον Υδροχόο συμφέρουν τα χερσαία και
θαλάσσια ταξίδια και η αγοραπωλησία υγρών και σταθμών, η
ανοικοδομήσεις και ο στολισμός οικιών, και οι αποφράξεις και το
άνοιγμα φρεάτων και η γεωργία και το φύτεμα και η σπορά και η
υφαντική.

Είναι ακίνδυνες οι εκτρώσεις. Δεν ευνοείται η
διάπραξη αδικιών, ενώ ο όρκος και ό,τι γίνεται δίκαιο δεν
εμποδίζεται.

 

21-03-2020 ΣΕΛΗΝΗ-> 23.54 ΥΔΡΟ

Όταν η Σελήνη βρίσκεται στον Υδροχόο συμφέρουν τα χερσαία και
θαλάσσια ταξίδια και η αγοραπωλησία υγρών και σταθμών, η
ανοικοδομήσεις και ο στολισμός οικιών, και οι αποφράξεις και το
άνοιγμα φρεάτων και η γεωργία και το φύτεμα και η σπορά και η
υφαντική.

Είναι ακίνδυνες οι εκτρώσεις. Δεν ευνοείται η
διάπραξη αδικιών, ενώ ο όρκος και ό,τι γίνεται δίκαιο δεν
εμποδίζεται.

 

22-03-2020 ΣΕΛΗΝΗ-> 05.52 ΙΧΘΥ

Όταν η Σελήνη βρίσκεται στους Ιχθύες, συμφέρει η έναρξη πλου ή
οδοιπορίας και το εμπόριο σε γη και θάλασσα. Όπως και η απόκτηση
οτιδήποτε από υγρά και μάλιστα από θάλασσα, και η αλιεία και η
θήρα και η ετοιμασία εκστρατειών και οι επιθέσεις εναντίων εχθρών
και οι μάχες και η έναρξη συνεργασιών.

Ο γάμος ευνοείται, αλλά η
νύφη θα είναι γλωσσού και μοιχή. Οι οικοδομές δεν
ευνοούνται.

 

23-03-2020 ΣΕΛΗΝΗ-> 17.51 ΙΧΘΥ

Όταν η Σελήνη βρίσκεται στους Ιχθύες, συμφέρει η έναρξη πλου ή
οδοιπορίας και το εμπόριο σε γη και θάλασσα. Όπως και η απόκτηση
οτιδήποτε από υγρά και μάλιστα από θάλασσα, και η αλιεία και η
θήρα και η ετοιμασία εκστρατειών και οι επιθέσεις εναντίων εχθρών
και οι μάχες και η έναρξη συνεργασιών.

Ο γάμος ευνοείται, αλλά η
νύφη θα είναι γλωσσού και μοιχή. Οι οικοδομές δεν
ευνοούνται.

 

24-03-2020 ΣΕΛΗΝΗ-> 00.10 ΚΡΙΟ

Όταν η Σελήνη βρίσκεται στις πρώτες 15 μοίρες του Κριού, είναι
κατάλληλη για αποδημίες, για καλές αγορές, καλλιέργεια αγρών,
κουρά τετραπόδων, θεμελιώσεις και συμφωνίες και ανύσματα και
υφαντική.

 

25-03-2020 ΣΕΛΗΝΗ-> 11.35 ΚΡΙΟ

Όταν η Σελήνη βρίσκεται στις πρώτες 15 μοίρες του Κριού, είναι
κατάλληλη για αποδημίες, για καλές αγορές, καλλιέργεια αγρών,
κουρά τετραπόδων, θεμελιώσεις και συμφωνίες και ανύσματα και
υφαντική.

 

26-03-2020 ΣΕΛΗΝΗ-> 23.33 ΚΡΙΟ

Όταν η Σελήνη βρίσκεται στη δεύτερη δεκαπενταμοιρία του Κριού,
ευνοείται η παραλαβή εξουσίας και αρχής στα ανατολικά κλίματα.

Δεν είναι καλό όμως για να κάνεις γάμο, ούτε για να παραλάβεις
πατρικά κτήματα, επειδή θα φανεί επιζήμιο τούτο.

 

27-03-2020 ΣΕΛΗΝΗ-> 05.16 ΤΑΥΡ

Όταν η Σελήνη βρίσκεται στον Ταύρο, στο 1ο 15νθήμοιρο, είναι καλό
για οδοιπορία, γεωργία, σπορά, φύτεμα, αγορά δούλων, αγορά
τετραπόδων, και εργασία σε οικοδομές ή φρέατα

Καλό δεν είναι η ίδρυση
ιερών και βωμών, και η ανάληψη αρχής σε νότια κλίματα.

 

28-03-2020 ΣΕΛΗΝΗ-> 17.11 ΤΑΥΡ

Όταν η Σελήνη βρίσκεται στο 2ο 15νθήμοιρο, είναι ασύμφορες οι
εκτρώσεις, αβέβαιοι οι γάμοι, η ανατροφή των παιδιών (επειδή τα
παιδιά θα είναι σε πλάνη και κακοπιστία), και το να μισθωθεί
κάποιος θα αποβεί ζημιώδες.

 

29-03-2020 ΣΕΛΗΝΗ-> 29.11 ΤΑΥΡ

Όταν η Σελήνη βρίσκεται στο 2ο 15νθήμοιρο, είναι ασύμφορες οι
εκτρώσεις, αβέβαιοι οι γάμοι, η ανατροφή των παιδιών (επειδή τα
παιδιά θα είναι σε πλάνη και κακοπιστία), και το να μισθωθεί
κάποιος θα αποβεί ζημιώδες.

 

30-03-2020 ΣΕΛΗΝΗ-> 11.24 ΔΙΔΥ

Όταν η Σελήνη βρίσκεται στις πρώτες 15 μοίρες των Διδύμων, πρέπει
να αποτραπεί κάθε έναρξη.

 

31-03-2020 ΣΕΛΗΝΗ-> 23.50 ΔΙΔΥ

Όταν η Σελήνη βρίσκεται στο 2ο 15νθήμοιρο των Διδύμων, συμφέρουν
αγοραπωλησίες και γάμοι και ανατροφή παιδιών και αγορά οικιών και
αγρών και η δόση όρκων, όπως επίσης και η εργασία σε παλιές και
ήδη θεμελιωμένες οικοδομές και καλλιέργεια αγρών και φυτέματα και
παράδοση τεχνών σε μαθητές και οι παρακαταθήκες και ο διορισμός
διοικητών και η ανάληψη αρχής.

Επικίνδυνες όμως οι εκτρώσεις, οι
εχθροπραξίες, αναχωρήσεις με πλοία ή από τόπους ή πρόσωπα.

 

 

Start typing and press Enter to search