Η μέθοδος των 5 καρτών, λειτουργεί σε συνδυασμό με τις Κάρτες Ταρώ και την Αριθμολογία. Για να διευκρινίσετε κάποιο θέμα και για να δείτε την εξέλιξή του, μπορείτε να επιλέξετε 5 αριθμούς ή να ζητήσετε από τον/την συμβουλευόμενο/η να διαλέξει 5 αριθμούς, από το 1 έως και το 22.

Παρακάτω θα βρείτε την ερμηνεία κάθε αριθμού, από το 1 έως και το 22. Ο πρώτος και ο δεύτερος αριθμός δηλώνει την γενικότερη βάση της κατάστασης, ο τρίτος αριθμός το παρόν, ο τέταρτος την μελλοντική εξέλιξη της κατάστασης και ο πέμπτος, καθορίζει την έκβαση.

Μόλις πατήσετε επάνω στο «περισσότερα» θα εμφανιστεί το κείμενο.

1

...περισσότερα2

...περισσότερα3

...περισσότερα4

...περισσότερα

5

...περισσότερα6

...περισσότερα7

...περισσότερα8

...περισσότερα9

...περισσότερα10

...περισσότερα

11

...περισσότερα12

...περισσότερα13

...περισσότερα

14

...περισσότερα15

...περισσότερα16

...περισσότερα17

...περισσότερα18

...περισσότερα19

...περισσότερα20

...περισσότερα21

...περισσότερα22

...περισσότερα

Start typing and press Enter to search

error: Content is protected !!